TurkHekimleri.com'da yer alan hasta yorumlar覺, ilgili doktorun dorudan veya dolayl覺 talebi olmaks覺z覺n, ilgili hasta taraf覺ndan 繹zg羹rce yaz覺lmaktad覺r. Bu web sitesinin temel amac覺 sal覺k alan覺nda kamuoyunun daha iyi bilgilenmesini salamakt覺r. TurkHekimleri.com bir bavuru hizmeti deildir ve herhangi bir Sal覺k Hizmeti Salay覺c覺s覺n覺 tavsiye etmemektedir veya desteklememektedir.

T羹rkHekimleri.com sitesindeki i癟erikler tamamiyle bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Ger癟ek doktor kontrol羹n羹n ve muayenesinin yerini tutamaz. Bu sitedeki bilgilerin hekim kontrol羹 olmaks覺z覺n uygulanmas覺 durumunda oluabilecek her t羹r ikayet ve durumdan T羹rkHekimleri.com sorumlu tutulamaz. En doru tehis i癟in l羹tfen doktorunuza muayene olunuz.

T羹rkHekimleri.com, site i癟eriinde 1219 Say覺l覺 Tababet ve uabat覺 Sanatlar覺n覺n Tarz覺 襤cras覺na Dair Kanun'un 24.maddesi ve T覺bbi Deontoloji T羹z羹羹'n羹n ilgili maddelerine uymaya s繹z vermitir.